Akademik Hastalar İçin
Paylaş

Çok güzel eğitici bir vaka: Bugünkü vakamız 40 yaşında bayan hasta, son 15 gündür çok kısa mesafede gelen ve son 1-2 gündür istirahatte dahi gelen 3-5 dk süren tipik iskemi düşündüren göğüs ağrısı olması üzerine çekilen ekg’de V1-4 de bifazik T olması yani wellens A bulgusu ve troponin T pozitif olması üzerine nonst mi tanısıyla yatırılan bir hasta.

 

Hastanın anemnezinde 30 yaşında tansiyonu çıktığını ve düzenli takiplere gitmekle birlikte tek ilaçla takip edildiğini ve 30 yaşında kretainin 1.5 civarında iken 40 yaşına geldiğinde kreatininide 2.5 seviyesine çıkması üzerine böbrek usg yapıldığı ve sağ renal arter ostiumdan itibaren tıkalı ve bu böbrek %10 fonksiyone olduğu, sol böbrekte ise proksimal %80 darlık olduğu ve fonksiyon için yeterli olup renal stent deneniyor ama tam başarılı olamayınca sol renal artere bypass yapılıyor.

Hastanın son 1-2 gündür göğüs ağrısı olması üzerine yatırılıyor.

Fizik muayenede her iki radyal nabız zayıf ama her iki femoral güçlü ve şimşekler çakıyor=Genç kadın ve radyal nabızsızlık hastalığı=TAKAYASU olmasın

 

Sağ boyunda da üfürüm var. Koroner arterde ve renal arter proksimallleri,nde darlık var ve takayasu taşları yerine oturuyor. Yapılan anjioda özellikle wellens de olan lAD ortasında ciddi darlık var ve LAD ostial de de darlık saptanıyor. ama takayasuda vaskülit nedeniyle öncelik bypass a veriliyor..

CRP ve sedimentasyon normale yakın bulunuyor ama bu durum takayasu tanısını ekarte ettirmeyeceğinden kesin tanı için ve vaskülitik tutumu göstermesi için PET isteniyor ama acil anjıo ve stent gerekebileceğinden steroid yapılıyor ve bu nedenle PET den vazgeçiliyor ve Tüm vucut damarları için MR anjıo isteniyor.

Yukarıdaki fotograflarda koroner arter, torakal aort ve periferik arterlerde yaygın damar tutulumu gösterildi. Dikkat edilirse damarların OSTİUMUNU TUTUYOR…TAKAYASU=OSTİAL TUTULUM

Takayasu hastalarında koroner darlıklarda stent takılması durumunda stent trombozu yaygın olup mümkünse koroner bypass tercih edilmeli.

Bu hastamızdan çıkarılacak dersler

1-Tipik angina son 15 gündür var ve en az 3 hekim görüyor ve ancak son hekim usap/nonst mi düşünüyor.NE OLUR AKUT Mİ DİYİNCE SADECE ST SEGMENT ELEVE Mİ’mı VAR VE SADECE ONA HEYECAN DUYMAYALIM. AKS’LER İÇİNDE NONST DAHA FAZLADIR. WELLENS A YI UNUTMAYALIM

2-TAM FİZİK MUAYENE NE KADAR ÖNEMLİ. HİÇ MUAYENE EDİLMEDEN SADECE EKG-EKO VE TROPONİNE BAKIP ANJIO YAPILAN HASTALAR VE NEREDEYSE ÜLKEMİZDE çoğu BÖYLE……TAMAM ÇOK YOĞUNUZ. AMA SADECE NABIZLAR,KALP-AC OSKÜLTASYON-BATIN PALPASYONU……..

Bu vakada nabızlar palpe edilmeseydi yani radial nabız zayıf olduğu farkedilmeseydi lad artere direkt uzun bir stent konulacak ve hasta steroid verilmeyecek ve diğer damar darlıkları farkedilmeyecekti.

Steroid almadığı için diğer darlıklar ilerlemesi ve stent trombozu riski artacaktı.

………………………………………Günümüzde hekimliğin gidişi muayene etmeden sadece mr-bt-pet -sintigrafi isteyen nesil olması, kesinlikle stent vb işlemleri yapmak önemli ama sadece çoşku ve şöhreti sadece stent vb koymada arayan bir nesil olması ve ANEMNEZİ şöhret getirmeyen zaman kaybettiren ve en kıdemsize yaptırılması gereken bir basit tetkik olarak görmesi çok düşündürücü. TABİ Kİ İyi anemnez alan ve sonra invazif girişimlerini yapanlara saygımız sonsuz.

Takayasuda tek taraflı radyal arter tutulum zayıflığıda söz konusu olabilir. Genç  30-40 yaş arası bayanlarda sebebi açıklanmayan halsizlik yorgunluk kilo kaybı, crp ve esh yüksekliği ve arteryal darlık veya anevrizma saptanması durumunda takayasu aklımıza gelmeli. Amacımız bu vakada takayasuyu anlatmak değil sadece. Esas amaç anemnez ve sistemik muayene. Hekim şüpheci olacak.

Bu hasta renal arteri niye daralmış. Niye tansiyonu var. Tüm arterler muayene edilecek ve çift taraflı tansiyon ölçülecek. Radyal ve femoral nabızlar aynı anda tutulup dolgunlukları karşılaştırılacak……

Takayasunun tam tersi yani radyal nabızlar güçlü ama femoraller zayıf=Aort koarktasyou olabileceğini olduğunu unutmayalım

Yazar: Prof. Dr. Hüseyin Oflaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir